• Eesti riik on võtnud eesmärgiks aastaks 2030 toota 100% kogu riigis tarbitav elektrienergia taastuvatest allikatest ja seda selleks, et tagada Eestis energiajulgeolek ning varustuskindlus ning toota kohapealne elekter taastuvatest allikatest, mis suurendab meie riigi ning siinsete ettevõtete konkurentsivõimet. Maismaatuuleparkide rajamine on kõige kiirem ja lihtsam viis toota aastaringselt elektrit taastuvatest allikatest.

  • Kohti, kuhu Eestis tuulepark rajada, ei ole ülemäära palju. Kõige tuulisemad alad asuvad rannikul ja Ida-Virumaal. Tuulepargi rajamist kavandades tuleb hinnata nii tuule potentsiaali, maastiku iseloomu, ala suurust, võimalikke keskkonnapiiranguid, elektrivõrguga liitumise võimalusi, asustuse tihedust ja paiknemist, samuti peab arvesse võtma kaitseväe õhuseireradarite asukohti.