Tuulepargi nähtavust nt maanteedelt mõjutab kõige rohkem maastiku avatus. Nt metsa kavandatud tuulikud ei pruugi üldse olla hästi nähtavad. Eriplaneeringu raames teostatakse ka visualisatsioonid erinevatest asukohtadest, et hinnata tuulepargi visuaalset mõju.