Tuulikute demonteerimine on tuulepargi omaniku kohustus, mis on seatud nii hoonestusloas kui ka maaomanikega sõlmitud hoonestusõiguslepingutes. Et tuulikute taaskasutamine on selle tegijale ka rahaliselt motiveeriv ning olemasoleva taastuvenergia maa kasutamine ka tulevikus perspektiivne, siis ei ole ohtu, et vanad tuulikud hüljatakse.