Amortiseerunud tuulikud demonteeritakse. Tuuleturbiinid on väärtuslik ressursiallikas, mida saab ringmajanduses uuesti kasutada. Võimalusel saadetakse kõik osad taaskasutatakse või suunatakse ümbertöötlemisse. Elektrituulikutest on u 85-90% taaskasutatav.