Haljala valda uusi elektri õhuliine tuuleparkide jaoks ei kavandata. Tuulepark ühendatakse elektrivõrku maakaabli abil.